Kamu Haberleri Kurumlar Memurlar

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2019 nasıl yapılır?

Mart 2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Başvurularını gerçekleştirecek olan öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte 2018 Mart sözleşmeli öğretmenlik başvuru ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtları…

2018 Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik alımı için başvurular bugün itibariyle alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının toplam ( 20 bin ) öğretmen ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen başvuruların nasıl yapılacağını merak edenler bunu araştırıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular ( http://mebbis.meb.gov.tr ) ve ( http://ikgm.meb.gov.tr ) web adreslerinden alınacak. Adaylar, belirlenen sınav merkezlerinden en fazla beş terch yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

2 Mart’ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri 8 Mart’ta alınacak.

Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart’ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuruda İstenen Belgeler Neler?

 • Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
 • Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).
 • Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacak.

Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),
 • Mezun olunan yüksek öğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 • 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 – KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözlü Sınav Nasıl Olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan ( KPSSP10 – KPSSP121 ile KPSSP120 ) sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil ) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu anlayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönyle değerlendirilecek.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

Yorum bırak