Memurlar

Sözleşmeli Memur Alımı ve Kadrolu Memurlar

sözleşmeli memur alımı 2018

Kamu alanlarına son yıllarda bilindiği üzere kadrolu yapmak yerine sözleşmeli memur alımı yapılıyor. Memur adayları tarafından sürekli tepki yapılsa da sözleşmeli öğretmen alımı için her hangi bir gelişme yaşanmadı. Hükümet bu konuda geri adım atmazken sürekli tepkileri tarafına alıyor. Tabi ki sözleşmeli ve kadrolu arasında çok farklar olduğu için ve hükümetin de işine geldiği için sözleşmeliden yana olunuyor. Bu tepkilerin ardından bizde, kamuda çalışan sözleşmeli ve kadrolu memurların arasındaki farklara göz attık.

Sözleşmeli personel alımları kadrolu olmak için bekleyen adaylar tarafından devamlı tepki oluştururken bunun nedenleri hiç bilinmiyor. Devlet, bu konuda kesinlikle geri adım atmazken kadrolu memur adaylarının ise merkez ataması ile memur olması gerekmektedir. Aynı zamanda statünün iki aynı işi yapan kişilere tanınan hakların farklı olmamasını isteyen sözleşmeli personelde sesini duyurmaya çalışıp tepkilerini sürdürüyor. Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki farklara isterseniz birlikte göz atalım.

Kadrolu ve sözleşmeli memur alımı arasındaki farklar nelerdir?

1. Derece yakını vefat eden bir kadrolu memur 7 gün izin alırken, sözleşmeli personel ise, 3 gün izin alıyor. Eşinin doğum izni için ise kadrolu memura 10 gün izin verilirken, aynı şekilde sözleşmeliye ise 2 gün veriliyor. Evlilik durumunda ise, sözleşmeliye 3 gün verilirken, kadrolu memura 7 gün veriliyor. Doğumda da izinler farklı görünüyor. Sözleşmeli doğum yaptığında 1 yaşına kadar her gün 1.5 saat izin hakkı varken, kadrolu memurun doğum yapmasında ise, ilk altı ay günde 3 saat ve ikinci altı ayda da 1.5 saat günlük izni vardır. Sözleşmeliler yükselme sınavlarına giremezken kadrolu memurlar için bu durum hakkı vardır. Bilindiği gibi kadrolular görev yükseltmek için belli sınavlara girerler. Sözleşmeli kişinin eşi de aynı şekilde sözleşmeli ise, eş durumundan faydalanırken kadrolu için ise böyle bir sınır yoktur. Yıllık izinlerde ise; sözleşmeli personelin izni bir sonraki yıla devir etmezken, kadrolu memurda ise bir sonraki seneye eder. Yurtdışı eğitimlerine kadrolu memur giderken, sözleşmeli personel gidemiyor. Son olarak ise; kadrolu memura harcırah verilirken, sözleşmeli kişilere verilmez.

Yorum bırak