Haberler Kamu Haberleri Kurumlar

PTT Memur Alımı Sınavı Son Dakika Haberi

Ptt Memur Alımı

PTT memur alımı sürecinin başladığını yaptığı son dakika açıklaması ile resmiyete döktü. PTT yaptığı açıklamada çeşitli birimlere toplamda 5000 memur alımı yapacağını 20 Temmuz 2017 tarihinde duyurdu. Alım süreci hakkında gerekli bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

PTT Memur Alım Şartları Neler?

PTT’de memur olmak isteyen adayların aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir.

 1. 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki bulunan birimlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
 2. Başvuru yağacak kişinin 18 ile 35 yaş arasında olması. 14/05/1984 tarihinden önce doğanlar başvuru yapma hakkına sahip olacaklardır.
 3. Kamu haklarından muaf olmaması gerekmektedir.
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde öngörülen ve süresi bitmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
 5. karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hiç bir suretle mahkûmiyet yaşamaması gerekmektedir.
 6. Hiçbir şekilde cinsel saldırı, fuhuş, çocuk istismarı, fuhuşa teşvik, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanımı veya satımı, örgüt üyeliği, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından hüküm giymemiş olanlar başvuru yapabilir.
 7. Erkek adaylar için, askerlik ile ilişkisi, askerlik süresinin gelmiş olması veya tecilli durumda olanlar başvuru yapamayacaklardır.
 8. Aday olacak kişilerin görev yapmasına engel olacak hastalığının bulunmamasını resmi kuruluşlardan alınacak belge ile ispat etmesi zorunludur.
 9. Atanacağı birime göre verilen ilandaki eğitim şartlarına ait diploma sahibi olmak.
 10. Başka bir kurumda görev yaptığı sürece disiplin cezası nedeni ile işten çıkartılmamış olmak.
 11. Güvenlik soruşturması sonucunda adli sicil kaydında hiçbir sakıncalı durumun bulunmaması gerekmektedir.
 12. PTT tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavdan geçer not almış olmak.

PTT memur alımı hangi pozisyonlar için olacak?

PTT 2018 yılında memur alımı yapacağını resmi sitesinden duyurusunu yaptı. Uzman Yardımcısı, Mühendis, Gişe Memuru, Mimar ve Postacı birimlerine personel alımı yapılacaktır. Gereken pozisyonlar ile ilgili alım sürece PTT Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

PTT Memur alımı özel şartları neler?

PTT memur olmak isteyenlerin bazı birimler için alımda özel şartlar aranacağını duyurdu. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman yardımcısı, PTT Uzman yardımcısı ( Hukuk Birimi ), PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi), Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) ve Postacı pozisyonları için gerekli özel şartların detayları aşağıda belirtilmiştir.
Avukat pozisyonu özel alım şartları;

 • Hukuk Fakültesinden mezun olması.

 • Avukatlık ruhsatını almış olmak.

 • ÖSYM tarafından yapılan dil sınavlarından asgari olarak 70 veya üzeri puan almak.

Mimar pozisyonlarına başvuru özel şartları;

 • Üniversitelerin mimarlık, İç Mimarlık, Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak.

 • ÖSYM’nin YDS 2016,2017 veya 2018 sınavlarından 70 veya daha üzeri bir puan almış olmak.

Mühendis pozisyonuna başvuracak adaylar için gerekli özel şartlar;

 • Üniversitelerin mühendislik bölümünden mezun olmuş olmak.

*ÖSYM‘nin YDS 2016,2017 veya 2018 sınavlarından 70 veya daha üzeri bir puan almış olmak.

PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için gerekli özel şartlar;

Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ( EK-2) birinden mezun olmak.

ÖSYM’nin YDS 2016,2017 veya 2018 sınavlarından 70 veya daha üzeri bir puan almış olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) birimi için gerekli özel şartlar,

 • Üniversitelerin Hukuk bölümünden mezun olmuş olmak.

*ÖSYM’nin YDS 2016,2017 veya 2018 sınavlarından 70 veya daha üzeri bir puan almış olmak.

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvuru yapmak için gerekli özel şartlar,

*Üniversitenin endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmuş olması.

*ÖSYM’nin YDS 2016,2017 veya 2018 sınavlarından 70 veya daha üzeri bir puan almış olmak.

Tekniker pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar için aranan özel şartlar,

 • 2 yıl veya daha üzeri eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak.
PTT memur alımı yazılı sınav başvuruları nereden yapılacak?

PTT memur alımı yazılı sınavı 12.08.2018 tarihinde 17 farklı ilde yapılacak. Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum illerinde yapılacak olan sınav saat 10 da başlayacak ve 12.30’da sona erecek.

Başvuru yapan adayların http://gazisem.gazi.edu.tr sitesinde sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Ayrıca başvuru yapan adayların cep telefonlarına sınav giriş yerleri hakkında bilgilendirme mesajı atılacaktır.

Yorum bırak