Kurumlar

KPSS Lisans Kariyer Grubu Puan Türleri

KPSS Lisans Kariyer Grubu diğer bir adıyla KPSS A Grubu kadroları olarak da bilinmektedir. Bu kariyer gurubundan seçim yapmak için öncelikle bu unvan için belirtilen puan türünü aldıktan sonra kurumların kendi içlerinde açtığı ekstra bir sınav ya da mülakata girmek gerekmektedir. Ancak bu şekilde bu kadroya atanarak göreve başlanabilmektedir. Ve sadece bu aşamaları da geçmek başlı başına yeterli olmayacaktır. Asıl unvanı kazanabilmek için yine kurumun kendi içerisinde açtığı yeterlilik sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

KPSS A Sınavına Kimler Başvurabilir?

Önceki yıllarda bu kadro gurubu için İİBF, SBF, İktisat, İşletme, Mühendislik ve Hukuk fakültesi mezunları başvuru yapma hakları varken artık günümüz kadro sayıları çok azda olsa bu fakülteler dışındaki bölümlerden mezun olanlar içinde alım yapılmaktadır. Ama sayıları oldukça cüzidir. KPSS’de kullanılan 4 puan türü dışındaki puan türleri Kariyer Grubu puan türleri olarak adlandırılır. Bu dışarıda kalan puan türleri ise KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 ve yabancı dil için geçerli olan KPSSP120 puan türleridir. Geri kalan 51 puan türü A gurubu kadro alımı için kullanılmaktadır.

A ve B Grubu Kadro Ayrımı

Bu 2 kadro gurubu esasen karıştırılmaktadır. Ama aralarında belirgin bir fark vardır.  Zaten KPSS için 3 temel kadro ayrımı bulunmaktadır. İlki Kariyer meslek gurupları dediğimiz A gurubu kadrolar, ikincisi merkezi yerleştirme şeklinde ataması yapılan düz memurluk adı da verilen B gurubu kadroları ve en sonu da KPSS Öğretmenlik olarak adlandırılan ve öğretmen olarak göreve başlamak için kullanılan puan türüdür.

KPSS Lisans Kariyer Grubu Puan Türleri

Kamu kurum ve Kuruluşları A gurubu olarak nitelendirilen kadrolara personel seçimini kendi kriterlerine göre belirlediği mevzuat çerçevesine göre hazırladığı bir sınav ile yapmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu kuruluşlar kendi mevzuatlarında aksi bir hüküm bulunmamak kaydı ile kendi sınavlarını yapmak yerine KPSS’de kendi iş tanımına uyan puan türünden atama yaparlar. Bu atama şeklin de genellikle kadro sayısının belirli bir katı kadar kişi çağrılır kurum mülakat yaparak atama işlemini tamamlar. Ki bu çağrılma için genellikle kullanılan puan barajı 70 olmaktadır. Ama kurum bunu azaltma ya da yükseltme olanağına sahiptir.

A grubu kadrolara atanan kişiler için her şey bitti anlamına gelmemektedir. Çünkü bu kadrolarda normal memurluklardan farklı bir sistem mevcuttur. Bu meslek gruplarında 3 yıl süren bir yeterlilik süreci bulunmaktadır. Yani bu süreç içerinde aday olarak tanımlandırılmaktasındır. Göreve başlayan kişi bu 3 yıl zarfında tüm kurum kültür ve işleyişine hâkim olması beklenir. Ve bu 3 yılsonunda kurumlar bu adaylara yazılı ve sözlü sınav yaparlar. Bazı kurumlar ise sadece sözlü sınavı da yeterli görmektedirler. Ayrıca son yıllarda yapılan değişiklikle bu 3 yıl süresince yabancı dil sınavında C türünden puan alma zorunluluğu da getiren kurumlar bulunmaktadır. Yani donanım olarak çok iyi olmanız gerekmektedir.

Yorum bırak