Haberler Kurumlar

Konkordato ne demek? Konkordato nedir?

Konkordato ne demek? Konkordato nedir?

Konkordato nedir? Konkordato ne demek? bu soruların cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz, bilgi banksı olarak bu yazımızda Konkordato ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını vereceğiz.

Konkordato nedir? Konkordato ne demek?

Konkordato İtalyanca da İflas anlaşması demektir ve yazılışı şu şekildedir; (concordato). İflas eden ve borçlarını ödeyemeyen firmalar ve bankalar (alacaklılar) arasında yapılan konkordato anlaşması hukuken yasaldır.

Anlaşmaya göre iflas eden firma, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını öder ve geri kalanını da bir ödeme planına bağlar. Konkordato’nun amacı iflas eden firmanın hacizden korunup tekrar borçlarını ödeyebilecek seviyeye gelmesini sağlamaktır. Konkordato ilan eden firmanın anlaşmayı KAP (Kamu Aydınlatma Platformu)’na bildirmesi gerekmektedir.

Konkordato Neden İlan edilir?

Büyük firmalar yaşadıkları ekonomik sorunlardan dolayı bazen yaptıkları işi durdurmak zorunda kalırlar ve borç batağına sürüklenirler.

Üretime devam etmek ve giderlerini karşılamak için ise bazen bankalardan bazende başka kişilerden daha fazla borç alırlar ve bu borçlar için de belli bir miktar faiz öderler, borçlar ve faizleri yükseldikçe firmalar bu borçları kapatamayacak duruma gelir ve iflas bayrağını çekerler.

Bu durumda İflas eden firma bir iflas anlaşması, Konkordato ilan eder ve borç verenler ile borçları yapılandırma ve ödeme planlarını değiştirmek için anlaşma yapar.

Konkordato ilan eden Büyük Firmalar

Son günlerde sayıları bir hayli artan firmaların başında Türkiye’nini en büyük ayakkabı markalarından biri olan Hotiç geliyor, Hotç’in yanı sıra aralarında Eminiş Ambalaj, Yeşil Kundura, Safir madencilik, ve Gilan Mücevher’in de olduğu yüzün üstünde firma Konkordato ilen etti.

Vatandaş Konkordato İlan edebilir mi?

Son günlerde 7101 sayılı Kanun’un 13. maddesinde yapılan değişikliğe göre vatandaş ta artık Konkordato ilan edebilecek, konu ile ilgili yasa değişikliğinin tam metini ise şöyle:

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.

1 Yorum

Yorum bırak