Haberler

Kitap Okuma Alışkanlığının Dersteki Yararları

Kitap okumanın yaraları birçok farklı açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan biri de derslerde ve sınavlarda sağladığı başarılardır. Tahmin edileceği gibi kitap okuma alışkanlığı olan öğrenciler sınavlarda daha başarılı sonuçlar alacaktır.

Sınavlarda Başarı Oranında Artış

Kitapların sınavlardaki başarıya etkisi zihinsel ve duygusal açıdan düşünülebilir. Kitap okuyan öğrenciler sınavlarda heyecanlarını daha iyi kontrol edebilir ve anlama yeteneği de artar. Yani bir açıdan doğal olarak hazırlıklı olur.

Bilgiyi Başka Yerlerde Kullanma

Bir alandaki yararlı bir bilginin başka bir yerde kullanılması kitap okuma alışkanlığının yararları içinde bir diğer ve en önemlisidir. Farklı kategoriler arsındaki ilişki yorum gücünün de gelişmesiyle daha iyi şekilde sağlanabilir. Örneğin tarihle ilgili bir bilgiyi felsefe alanındaki benzer dönemdeki bir gelişmeyle ilişkilendirmek mümkün olabilir. Bu şekilde yeni soru ve bağlantılar oluşacaktır.

Kitap Okuma

Daha Açık Algılar –  Kitap Okuma

Kitap okurken beyniniz devamlı yorum yapma halindedir. Okuduğunu anlama, bir olaylar serisine kendini kaptırma gibi durumlar algılarınızın da açık olmasını sağlar. Açık algılar beraberinde daha fazla ve doğru yorum gücü getiri.

Hızlı Test Çözme

Test sınavlarında hız kazanmak için bol kitap okunması önerilir. Testlerde hızlı anlama ve çözüm bulma işlemleri yapıldığından kitap okuyan öğrenciler bu sürece daha iyi hâkim olur. Ayrıca doğru yorum, çıkarım yapabilme açısından da önemli bir konudur. Daha hızlı test çözen öğrencilerin tahmin edileceği gibi geleceğini de etkiler.

Yorum bırak