Hibe ve Destek

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı Nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de Şubat 2019 döneminde işsiz sayısı 4 milyon 730 bin kişiye ulaştı. İşsizlik maaşı nasıl alınır işsiz kalanların en çok merak ettiği sorular arasındadır.

Öncelikle birçok kişi işsizlik maaşı alabileceğine dair bilgi sahibi değildir. İşsizlik maaşı, çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan işsizlik fonundan ödenmektedir. Bu anlamıyla işsiz kalan ve bu maaşı almaya hak kazananlar esasında daha önce ödedikleri kesintilerin karşılığını almaktadır. Bu açıdan işsizlik maaşı birçok işsizin hakkıdır. Maaş tutarı ve ne kadar süreyle ödeme yapılacağı kişinin geçmiş çalışma yaşamına bağlıdır. İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır

Öte yandan her işsiz, işsizlik maaşını alabilecek koşulları sağlayamamaktadır.

İşsizlik Maaşı Koşulları – İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışıp işten çıkartılmış kişiler İŞKUR’dan işsizlik maaşı alabilir. Maaş hakkına sahip olabilmek için iş sözleşmesinin feshedilmesini takiben bir ay içinde işsizlik maaşına başvuru yapmanız gerekir. Kurum yaptığınız başvuruyu inceledikten sonra uygun gördüğü kişilere ödeme yapmaktadır.

Bu yazı ilginizi çekebilir: Devlet Destekleme Kredisi Veren Kamu Kuruluşları

Sigortalı olarak çalışmış işsizlerin bu maaştan yararlanabileceği koşullar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirlenmiştir. Maaş hakkı kazanmak için gerekli işsizlik maaşı koşulları ise aşağıda özetlenmiştir.

 • İşsizlik maaşı sigortalı olarak çalışmış olanlar için bir hak olarak tanımlanmıştır.
 • Kişi işten çıkartılmış olmalıdır ve işten çıkarılma nedenleri kişinin kusurları dışında olmalıdır.
 • Haksız fesihten önceki 120 gün içinde prim ödemesi eksiksiz yapılmış olmalıdır.
 • Son 3 yıl içine toplam 600 gün sigorta primi yatırılmış olmalıdır.

Son 120 gün içinde aşağıda yer alan durumlar gerçekleşmiş ve prim ödenmemiş olsa dahi prim eksiksiz olarak ödenmiş kabul edilir.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin,
 • Disiplin cezası alınması,
 • Hükümlü olmadan tutuklu kalmak,
 • Grev
 • Lokavt,
 • Kısmi istihdam,
 • Kısa ya da yarım çalışma ödeneği
 • Ekonomik kriz, doğal afet gibi genel hayatı olumsuz etkileyen durumlar,
 • 30 günden az süreyle ev hizmetlerinde çalışma

İşsiz kalan kişi haksız feshi takiben 30 gün içinde işsizlik maaşına başvuru yapmış olmalıdır. İşsizlik maaşına başvuran bir kişiye en geç 15 gün içinde maaşı almaya hak kazanıp kazanamadığı bildirilir.

Normal koşullarda istifa eden bir kişi işsizlik maaşı alamamaktadır. İstisnalar arasında kişinin mobbing uygulanarak işten istifaya zorlanması, iş yerinde baskı, kötü muamele, istismar gibi durumlar sayılabilir.

İşsizlik Maaşı Hesaplanması

İşsizlik maaşı hesaplanırken, kişinin işten çıkarılmadan önce almakta olduğu maaş göz önünde bulundurulur. Son dört ay ödenen brüt ücretin yüzde 40’ı dikkate alınarak ödeme yapılır.

Bunu da okuyabilirsiniz: 2019 Tüm Devlet Destekleri – Herkese Devlet Desteği Var

2019 yılı için en düşük işsizlik maaşı 1015,59 TL, en yüksek maaş ise 2031,19 TL olarak belirlenmiştir. Son 4 ay asgari ücret ile çalışanlar en düşük, 6000 TL ve üzeri maaşla çalışanlar en yüksek maaşı alırken, 3500 TL ile çalışanlar 1389,17 TL almaktadır.

İşsizlik maaşının ödenme süresi ise sigorta primi ödenme süresi ile doğru orantılıdır. Buna göre,

 • 600 gün prim ödeyen 180 gün,
 • 900 gün prim ödeyen 240 gün
 • 1080 gün prim ödeyen 300 gün,

süreyle işsizlik maaşı alabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

İşsizlik maaşı temelde mahrumiyet yaratmamak için bağlanır. İşsiz kalan kişiler bazı durumlarda hak ettikleri gün sayısı dolmadan işsizlik maaşında kesinti yaşayabilir. Bu durumlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Maaş alan kişinin mahkeme kararı ile işe iadesi,
 • Kişinin emekli maaşı almaya başlaması,
 • İşsizlik maaşı alırken başka bir işte ücretli çalışması,
 • Askerlik durumu,
 • Sağlık raporu ile iş görmezlik ödeneği ödenmesi gerektiği belgelenirse, bu süre zarfı boyunca işsizlik maaş ödenmez.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlar aynı zamanda genel sağlık sigortası primleri, yeni iş bulma ve meslek edindirme kurslarından yararlanma hakkını da elde etmiş olur.  Bu nedenle, kişi İşkur tarafından kendisine uygun bir iş teklif edilmesine rağmen haklı bir gerekçe göstermeden bu işi reddeder ya da yine benzer bir şekilde bir meslek kursuna katılmazsa işsizlik maaşı hakkını kaybeder.

İşsizlik maaşı ödemelerinin fazladan yapılmış olduğu tespit edilirse, kişi bunu yasal faizi ile birlikte İŞKUR’a ödemekle yükümlüdür.

Unutulmamalıdır ki işsizlik maaşı başvuru koşulları zor ve karmaşık olmamakla birlikte başvurunun kısıtlı bir süre içinde yapılması gerektiği için birçok işsiz koşulları sağladığı halde maaşı alamamaktadır. Bu nedenle işsiz kalan kişi bir an önce İŞKUR’a başvurmalıdır.

Yorum bırak