Hibe ve Destek

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Nedir?

İşgem Nedir?

İŞGEM ( İş Geliştirme Merkezi) yeni girişimcilerin iş kurmalarını yardımcı olan, kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç aşamalarında karşılaşacakları riskleri en aza indiren bir iş kurma modelidir.

İŞGEM’in amacı, yeni girişimcileri, en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek, bu çok zor aşamayı kolay bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamaktadır. Yeni işletmelerin kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranları % 65 ile % 75 arasındadır. İŞGEM ortamında ise bu oran % 15’a düşmektedir.

İşgem Desteğine Kimler Başvurabilir?

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 650.000 60 70
– Bina Tadilatı 500.000
– Mobilya Donanım 100.000
– Personel Gideri 50.000
İŞGEM İşletme Desteği 200.000 60 70
– Personel 100.000
– Eğitim, Danışmanlık 50.000
-Küçük Tadilat 20.000
İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000

 

İŞGEM Kuruluş Desteği 

 1. Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
 2. Bürolar ve ortak kullanım alanları için ihtiyaç duyulan olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
 3. c) Personel net fiyatı (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(üç bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL

olmak üzere, geri ödemesiz destek üst sınırı 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.

İşgem

İŞGEM İşletme Desteği

a)Personel net fiyatı (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL

b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,

c)İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,

ç)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına ulaşım giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst sınırı 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

Destekten İstifade etme Şartı ve Müracaat

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş tasarısı ve alakalı belgeler ile beraber müracaat yapılması asaldır.

Destekten istifade etmek isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Data Tabanına kayıt olur

D) İŞ TASARISI ÖDÜLÜ

Yüksek Öğretim Müesseseleri tarafından örgün eğitim dahilinde verilen “Teşebbüsçülük” dersini alan talebeler arasında İş Tasarısı Ödülü Yarışması tertip edir.

İş Tasarısı Ödülünden faydalanmak isteyen üniversite KOSGEB’e müracaat eder.

İş tasarıları ilk üç dereceye girmiş olan talebelere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

Yorum bırak