Kurumlar

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı – 2012 yılında yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğü girmesiyle birlikte tüm iş yerleri içerisinde önemli yükümlülükler yer almıştır. Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren yaklaşık olarak 10 bin insana istihdam sağlamaktadır. Peki iş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

İşverenler ve çalışanlara farklı yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içerisinde pek çok yeni uzman da artık aktif olarak görev almaktadır. Kanun, kamu veya özel sektörler dahil olmak üzere çırak ya da stajyerler de yer almak üzere tüm herkes konusunda bakılmadan kanun kapsamına almıştır. Bu uygulama ile beraber 1 milyon işletme kapsam içerisine girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu alanında iş yapıları az tehlikeli, tehlikeli yada çok tehlikeli olmak üzere üç grupta yer almaktadır.

Kanun içerisinde işveren ve çalışanlarla beraber iş yeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanlarına sorumluluklar bulunmaktadır. Bu kanun içerisinde de sorumlulukların altı çizilmektedir. Bununla beraber işverenlere maddi ya da manevi tazminat, işi durdurma ve fesih yetkisi yer almaktadır. Ayrıca iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına uyguladıkları herhangi bir ihmal içerisinde sahip olduğu yetkilerinin askıya alınması gibi sonuçlarda yer alabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar
İş Güvenliği Uzmanı Sınıfı Maaşı (En Az)
A Sınıfı 5 Bin TL
B Sınıfı 3 Bin TL
C Sınıf 2 Bin TL
  • A sınıfı iş güvenliği uzmanları genelde 5 bin TL ve üzeri maaş almakta.
  • B sınıfı iş güvenliği uzmanları genelde 3 ile 5 bin TL arasında maaş almakta.
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanları genelde 1500 ile 3 arasında maaş almakta.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında görevlendirilmek üzere belgelendirilmiş olan mühendis, mimar ya da teknik personele İş Güvenliği Uzmanı adı verilir. Teknik eleman olarak bahsedilen bu kişiler, teknik öğretmenler, fen-edebiyat fakültesi bölümünde fizik ya da kimya mezunları ile program mezunları görev alabilmektedir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Mühendis, mimar ya da teknik personel çalışanları uzmanlık belgesi alabilmek için, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan üniversiteler ya da özel eğitim şirketlerinin yaptığı eğitimlerden yararlanması gerekmektedir. Bu eğitimler genel olarak 220 saatten az olmamakla beraber yoğun bir eğitim programına tabi tutulur. Bu uygulamanın 180 saati teorik olarak 40 saati ise pratik eğitim şeklinde gerçekleştirilir. Teorik eğitimin 90 saati ise uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaktadır.

Sertifika Sınıflandırması

İş Güvenliği uzmanları A, B ya da C sınıfı belgelerle görev almaktadır. Bu belgeler daha çok işin tehlikesine göre sınıflandırılarak verilmektedir. C sınıfı ve belgeye sahip olan personel az tehlikeli işlerde, B sınıfı belge koşullarına sahip olanlar personel ise az tehlikeli işlerde, A sınıfı belgesi bulunan personel ise bütün tehlike sınıflarında görev alabilmektedir.

Uzmanlık Sınavları

Eğitimlerin sonunda gerçekleştirilecek olan sınavları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Elde edilecek belgenin sınıfına göre farklı şekilde düzenlenen bu sınavlar yılda iki kez uygulanmaktadır. Sınavdan 70 puan ve üstünde bir puan alınması durumunda belge elde edilir. Başarılı olan kişiler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş güvenlik uzmanı yetki belgesi almaktadır.

Yorum bırak