Girişimcilik Hibe ve Destek

Girişimcilik Destek Programı Nedir?

Girişimcilik Destek Programının Amacı

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Faydalanabilir?

 • Girişimciler
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
 • İşletici Kuruluşlar (İŞGEM’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Girişimcilik Programının Kapsamı

Bu program,

 • AUygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.
 1. A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; teşebbüsçülerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve yetenek sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş tasarısı hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe kazanmaları emeliyle tertip edilir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından tertip edilen,
 • Milli veya beynelmilel projeler dahilinde, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli müessese ve kuruluşlar tarafından tertip edilen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen Girşimcilik dersleri’dir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve fiyatsız (Ücretsiz) eğitimlerdir.

2.B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten Uygulamalı Teşebbüsçülük Eğitimini bitiren veyahut İŞGEM’de yer alacak Girişimciler faydalanabilir.

Girişimcinin müracaat tarihi bakımından son 1 (bir) sene içerisinde aynı faaliyet ile ilgili (Aktüel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrı olarak Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Yasayı’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/müessese/kuruluşta SOSYAL GÜVENLİK KURUMU kararlarına tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim personelleri için bu koşul aranmaz.

Destek Unsurları Nelerdir?

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)

   (1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği 30.000
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000

 

Girişimcilik Programı İle Sağlanan Destekler

 • İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.
 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
 • İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.
 •  Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

 

1 Yorum

 • Ülkemizde Girişimcilik Destek Programları daha arttırılmalı ve duyurulmalıdır bence, sürekli dile getirilen Türk özelliklerinden biriside ticarettir. Kosgep’e deteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yorum bırak