Haberler Kamu Haberleri

Çalışan Emekliler Kıdem Tazminatı Alabilecek

Memur Emeklileri 2018

Çalışan Emekliler Kıdem Tazminatı Alabilecek – 1475 sayılı Kanun tasarısının yürürlükteki 14. maddesine göre, kıdem tazminatını alabilmek için öncelikle en az bir yıl çalışmak gerekiyor.

Kıdem Tazminatı Hangi koşullarda alınabilir ?

  • Çalışsan tarafından haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme.
  • Erkek çalışanlar için muvazzaf askerlik. (Muvazzaf: silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan (subay ve astsubay))
  • Kadın çalışanlar için evlilik.
  • Emeklilik.
  • 25 Ağustos 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayarak 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim koşulunu yerine getirme SSK ile emekli olma
  • Çalışanın vefatı

Emekli Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir

Kanun yönünden, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve diğer çalışan vatandaşlar arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Bu sebepten dolayı kıdem tazminatı emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar için de geçerliliğini korumaktadır. Emekli olduktan sonra İşverenler tarafından işten çıkarılanlar ve haklı bir sebepten dolayı işlerinden istifa eden emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler.

Kanun yönünden emekliliği hak eden ve aynı iş yerlerinde çalışmaya devam eden vatandaşlar; Kıdem tazminatını ihbar tazminatı ve yıllık izin gibi her türlü haklarını kullanmaya devam edebilirler. Fiilen emeklilik gerekçesiyle çalıştıkları yerden ayrıldıklarında, emekli aylığı bağlatmadan önceki ve bağlattıktan sonraki döneme ilişkin kıdem tazminatlarını topluca alabilirler.

Emekli Aylığını Kestirip Kıdem Tazminatı Alma Yöntemi

Çalışanlar, Kıdem tazminatını alıp emekli aylığı bağlattıktan sonra bulundukları iş yerlerinde veya başka bir iş yerinde çalışmaya devam edenlerin Kıdem tazminatı alabilmesi için şunları yapması lazım; Bu kişiler çalıştıkları yerden kovulduklarında veya kendileri haklı bir sebepten dolayı istifa etiklerinde, önceki döneme ilişkin kıdem tazminatlarını alıp emekli aylığı bağlatarak aynı veya başka bir iş kurumunda çalışmaya devam ederler ise, yeniden emekliliği ya da 15 yıl sigortalılık – 3600 gün primi gerekçe göstererek tazminat alamayacakları bildiriliyor. Ancak şu çözüm ile tekrar kıdem tazminatlarını alabilecekler. Bu durumdaki işçilerin 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na dayanarak kıdem tazminatı haklarını almaları mümkün, Kanun, emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam edenlere istedikleri her zaman emekli aylıklarını kestirip normal çalışmaya geçme hakkı veriyor. Bir ay normal çalışmanın ardından yeniden emeklilik başvurularını yaptıklarında, emekli aylığı bağlattıktan sonra aynı veya başka iş yerinde çalıştıkları sürelerin kıdem tazminatını alabilecekler.

Sağlık Sorunları Gerekçe Gösterilerek Kıdem Tazminatı Alma

Çalışan emekliler, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek de kıdem tazmınatı alabilme hakkına sahipler. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrası sağlık sebepleriyle işçiye istifa etme hakkı tanıyor. Uzun süreli tedavi gerektiren bir sağlık sorunu bulunanlar, sağlık raporu alarak çalıştıkları işten istifa edebilirler. Bu durumda işveren işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Kaynak: Mynet.com

Yorum Ekle

Yorum bırak