Diğer

Cabir Bin Hayyan İlginç Hayatı (Modern Kimyanın Babası)

Modern Kimyanın Babası

Çocukken ailesiyle Kûfe’ye taşınan Cabir Bin Hayyan, büyüdüğünde zamanının en büyük ilim mekânı olan Harran Üniversitesi’nin rektörüydü. Modern kimyanın babası sayılan bu âlim dünyanın en büyük on iki dâhisi arasına girmiştir.

Buluşlarından dolayı Avrupalı pek çok âlim onun adını anmak zorunda kalmış, verdikleri eserlere Cabir Bin Hayyan’ın ismini koyarak meşhur olmuşlardır.

İlk Kimya Laboratuvarı Cabir Bin Hayyan Kurmuştur

“Kimyevi hadiseler tabiatta Cenab-ı Hakk’ın takdiriyle uzun sürede meydana gelmektedir. Kimyager tabiatta uzun sürede meydana gelen şeyi kısa zamanda yapan kişidir. Âlim ise, keşfedilmiş bir buluştan yola çıkarak başka buluşlar ortaya çıkarabilen kimsedir.” diyen Hayyan, aynı zamanda “Altının gümüşten, renk ve ağırlıktan başka bir farkı yoktur, bu iki özelliğin ortadan kaldırılması, her iki cismi teşkil eden atomların kontrol altında parçalanıp değerlerinin değişmesiyle mümkün olabilir.” savını ileri sürmüş ve bunu günümüzün modern kimya ilmine de kabul ettirmiştir.

Kimya ilminin hem teorik, hem uygulamalı alanda büyük bir yol kat etmesine vesile olan Hayyan, dünyadaki ilk kimya laboratuarını da kendisi kurmuş ve bu laboratuarda ilk suni hücreyi yapmıştır.

Kimyanın iki temel prensibi olan ‘kalsinasyon’ ve ‘redüksiyon’u bilimsel bir şekilde ortaya koymuş, buharlaşma, süblimasyon, eritme ve kristalleştirme için kullanılan metotları geliştirmiştir. Madenlerin o zamana kadar bilinen basit eritilme metotları yerine, üşenmemiş gitmiş bizzat kendisi nitrik asit, sülfirik asit ve altın eritme suyunu bulmuş, madenleri bunlarla eritmiştir. Cabir Bin Hayyan’ın bu buluşlarıyla, ondan sonra gelen bilim adamları cıva oksit, zincifre, arsenik, amonyak, gümüş nitrat, şap, göztaşı, kireçli potas, sudkostik mahsulü, yakıcı potasyum ile birçok değerli maddeleri elde edebilmişlerdir.

Fiziğe’de Katkıda Bulunmuştur

‘Mercekler teorisi’ni bularak günümüzün fiziğinde geçerli olan optik kanunlarını belirtmiş, iç bükey aynalarla güneş ışınlarını bir yerde toplayıp uzak mesafelerden ağaçları tutuşturup, suyu kaynatmayı başarmıştır.

Aaartııı güneş enerjisinden faydalanma fikrini de ilk kez ortaya atan kişidir.

Başta kimya olmak üzere, tıp, fizik, astronomi, felsefe alanında irili ufaklı 2000 eseri bulunan ve kendisine ‘kimyanın babası’ denilen bu âlimin en büyük keşfi ise atomun parçalanabileceğini göstermesidir. Bu olayı kitaplarında uzun uzun anlatan bu dâhi, şöyle yazmıştır: “Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki, Bağdat’ın altını üstüne getirebilir.”
Modern atom teorisinin ilk sahibi olan Cabir Bin Hayyan, 805 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.

“Ben ne biliyorsam hocam İmam Cafer’den öğrendim. O da Tüm bildiklerini Hz. Ali’den öğrenmiştir.”

Cabir bin Hayyan Sözleri

 • Allah bize fizikî kanunlar vermiştir. Bunlarla bitki, hayvan hattâ insanın benzerini yapabiliriz. Allah beşere öyle kabiliyetler bahşetmiştir ki, beşer, kâinattaki bütün sır perdelerini bununla çözmeye muktedirdir.
 • Kimyevi hadiseler tabiatta Cenab-ı Hakk’ın takdiriyle uzun sürede meydana gelmektedir. Kimyager tabiatta uzun sürede meydana gelen şeyi kısa zamanda yapan kişidir. Âlim ise, keşfedilmiş bir buluştan yola çıkarak başka buluşlar ortaya çıkarabilen kimsedir.
 • Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki, Bağdat’ın altını üstüne getirebilir.

Cabir bin Hayyan Eserleri

 • Kitâb-ül-Beyân
 • Kitâb-ül-Hacer
 • Kitâb-ün-Nûr
 • Kitâb-ül-İzâh
 • Kitâb-ül-Istakas-is-Sâlis
 • Tefsîr-ül-İstaka
 • Kitâb-üt- Tecrid
 • Kitâb-ül-Mülk
 • Kitâb-ur-Rahme

 

[toggle title=”Bu yazıyı beğendiyseniz daha önce yazmış olduğumuz, aşağıdaki iki makaleyi de okuyabilirsiniz.” state=”open”]John Forbes Nash İlginç Hayatı: https://www.kamudestek.com/john-forbes-nash-ilginc-hayati/ Michael Jordan Başarı hikayesi: https://www.kamudestek.com/michael-jordan-basari-hikayesi/ [/toggle]

 

Yorum bırak