Hibe ve Destek

Bireysel Sulama Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireysel Sulama Hibe

– Bireysel Sulama desteği, devlet tarafından modern sulama sistemlerinin kurulup geliştirilmesi için verilen kredi türüdür. Son dönemlerde ön plana çıkmayı başaran sulama destekleri 2019 kapsamında ülkemizdeki tarımsal uygulamaların arttırılması hedefleniyor. Sulama hibeleri ana hedefi;

 • Ülke genelinde modern sulama sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
 • Tarımsal sulama uygulamalarının dünya standartlarına ulaştırılması,
 • Verimli tarımsal alanların oluşturulması,
 • Kurak bölgelerde verimliliğin arttırılması,
 • Tarımsal olarak pazar ihtiyaçlarına çabuk cevap verebilmektir.

Sulama Hibelerinde Desteklenen Yatırımlar

Son yıllarda başarılı sonuçlar elde edilen bireysel sulama destekleri mevzuatı, 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 2019 bireysel sulama hibe desteğinden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmanız gerekir. Sistemde kaydı olan vatandaşlar bireysel sulama* hibesine başvuru hakkı elde eder. Hibe desteğinin kapsama alanları;

 • Tamburlu sulama sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Güneş enerjili sulama uygulamalarında gerekli standartların elde edilmesi,
 • Tarla içi modern sulama sistemlerinin kurulması,
 • Tarla içi damla sulama sistemlerinin kurulması,
 • Lineer ve Center Pivot yağmurlama sistemleri bireysel sulama hibe kapsamı içerisinde yer alır.

2019 Yılı Bireysel Sulama Hibe Başvurusu

2018 yılında yayınlanan mevzuatta aynı özelliği koruyan bireysel sulama* hibe desteği başvuruları 1 Ocak 2019 – 1 Mart 2019 arasında yapılacaktır. Tarımsal bireysel sulama desteği ile beraber ilgili ekipman ve makine alımı da hibe desteğinde yer alacaktır.

Bu yazı ilginizi çekebilir: Alansal Organik Tarım Desteği 2019 Yılı İçeriği

2019 yılı planlanan bireysel sulama* hibe üst sınırı 500 bin TL’dir. Ayrıca verilecek destek oranı da KDV hariç P olarak açıklandı. Bireysel sulama hibeleri kapsamında her bir başlık için ayrı ayrı ya da tek bir parça da hibe desteği verilir. Bu destek 1 milyon TL’yi geçmemek şartıyla toplam mal alım maliyetinin net P’si oranında hesaplanmıştır.

Hibe desteği alınması için mevzuatta bulunan teknik hükümlerin de yerine getirilmesi gerekir. Tarımsal sulama desteği kapsamında yer almayan gider kalemleri de bulunur. Bu kalemler;

 • Makine ve ekipman kira gideri,
 • Bankacılık ya da nakliye giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Fatura ve borç ödeme giderleri,
 • Faiz ödeme giderleri,
 • Kur farkından kaynaklanan zararlar hibe dahlinde değildir.

Bireysel Sulama Desteği Başvuru Şartları

 • Bireysel sulama* hibe desteklerinden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar;
 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunmak,
 • Sulama yapılacak arazinin sahibi ya da en az üç yıl süreyle kiralamış olmak,
 • Kamu arazisi ise 10 yıl süreyle kullanım hakkını almak,
 • Bir önceki yıl aynı destekten yararlanmamak,

Birden fazla parsel için yapılan başvurularda her parsel için ayrı proje gerekir. Başvuru sahiplerinin yapacakları harcamaları faturalandırmaları gerekir. Yapılacak mal alımlarının da hibe sahibi adına ve mevzuata uygun şekilde bulunması gerekir. 2019 sulama hibe sonuçları 15 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlanacaktır.

Yorum bırak