Kamu Haberleri Memurlar

20 Bin Öğretmen Alımı Olacak!

ogretmen_alimi

20 Bin Öğretmen Alımı Olacak!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı olacak. Alıma ilişkin başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Dört gözle atanmayı bekleyen mezunlar bu habere çok sevinecek.

Bakanlık Tarafından Yapılan Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyledir. “Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.” denildi.

Başvuru Şartları

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

– Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.).

– Mezun olunan yüksek öğretim programı.

– Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.

– Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt Dışından Mezunlar Olanlara Dair

– Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için kural şöyle. Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

Kpss Puan Türü ve Alınan Puan

– 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

– 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Başvurular Nasıl Olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacak. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecek. Başvuru onayları, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.

– Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda KPSS puanları alınacak.

Alım Olacak Bölümler

– Adaylar;

 • Türkçe.
 • İlköğretim Matematik.
 • Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler.
 • Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih.
 • Coğrafya.
 • Matematik.
 • Fizik.
 • Kimya.
 • Biyoloji.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.
 • İngilizce, Rehberlik.
 • Okul Öncesi Öğretmenliği.

Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden alınacak.

Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

– Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.

Beden Eğitimi

– Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların bunları dikkat etmesi gerekiyor.

2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.

– Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

Mesai saati içinde onaylatılması gerekiyor

– Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacak.

Elektronik Başvuru

– Öğretmen alımı için elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacak. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla adayların başvurularının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.

– Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacak.

– Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar bakanlığın https://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacak.

– Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecek.

– Öğretmen alımı olacak kişiler için. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklar.

Yorum bırak